Projektudførelse

Rigtig mange virksomheder har projekter som de aldrig får ført ud i livet. Endda rigtig mange gode projekter der direkte kunne gavne virksomheden. Grunden til disse projekter aldrig bliver realiseret skyldes oftest manglende tid og/eller ressourcer.

De projekter som ejerlederen eller lederen af virksomheden selv påtager sig, drukner ofte i andre vigtige opgaver som vedrører selve driften af virksomheden. Hverdagen stjæler med andre ord al tiden og umuliggører projektets udførelse.

Nogle gange bliver projekterne uddelegeret til medarbejdere, men det resulterer ofte i at andre opgaver bliver forsømt, eller at projekterne lider under manglende tid og aldrig bliver realiseret eller mangler kvalitet.

Projektedelse

Do It More påtager sig gerne det fulde ansvar for specifikke projekter og står for alle delelementerne i et sådant projekt, eksempelvis:

 • Definition af projektet
 • Målsætning
 • Succeskriterier
 • Budgettering
 • Tidsplan
 • Håndtering af eventuelle underleverandører
 • Rapportering
 • Implementering
 • Præsentation
 • Uddannelse 

Hvilke typer af projekter

Do It More påtager sig ansvaret for mangeartede opgaver. Det drejer sig om alle projekter der ønskes udført, hvor det enten er svært at finde tid, ressourcer eller de nødvendige kompetencer internt i virksomheden.

Så hvad enten det drejer sig om outsourcing af marketingopgaver, optimeringsprojekter eller strukturprojekter, så står Do It More klar til at få udført dine projekter.

Marketingopgaver

 • Nyt website
 • Salgskampagner
 • Messedeltagelse
 • Gå hjem Møder
 • Nyhedsbreve
 • Reklamemateriale
 • Etc.

Optimeringsprojekter

 • Implementering af CRM system
 • Kundeklassifikation
 • Kundesegmentering
 • Markedssegmentering
 • Profitanalyse
 • Konkurrentanalyser
 • Etc.

Strukturprojekter

 • Handlingsplaner
 • 1:1 mødestruktur
 • Rapportering
 • Salgsrapporter
 • KPI'er - Pejlemærker
 • Bonussystemer
 • Etc.

Få et større overblik

Lad Do It More påtage sig ansvaret for nogle af dine projekter

- Få frigjort tid til et større overblik.