Ledelsessparring

Det kan være ensomt at være virksomhedsejer/leder, og det kan være svært at finde nogen at udveksle ideer med i dagligdagen. Nogle er så heldige at have en kompetent bestyrelse at sparre med. Men i langt de fleste tilfælde sidder man alene med mange beslutninger og med strategien for virksomheden.

Ens eget syn på virksomheden er ofte farvet af hvad man ønsker virksomheden er. Men det helt objektive syn på virksomhedens reelle styrker og svagheder kan være svært at få etableret. Her er det guld værd at kunne sparre med en kompetent person ude fra. På den måde kan man få et mere objektivt billede af virksomhedens styrker, svagheder og ikke mindst muligheder. 

Det er her det reelle vækstpotentiale, skal findes.

Vision - Mission - Midler

Hvordan får man sikret en Vision, der virkelig er visionær og som samtidig er realistisk? En vision som kan samle virksomheden og skabe stolthed og fælles retning.

For at opnå visionen er der en Mission, som alle skal kende og arbejde målrettet hen imod for, at visionen til sidst kan opfyldes.

Missionen udføres ved hjælp af de midler, som man definerer som nødvendige for at udføre og lykkes med missionen.

Lad Do It More hjælpe dig med at få formuleret en stærk Vision - Mission - Midler strategi, som kan sætte retningen for din virksomhed. 

SWOT Analyser

Den gode SWOT analyse er den ærlige SWOT analyse. Man kan sige en usandhed så ofte, at man selv til sidst kommer til at tro på den som en sandhed.

Jeg ved godt, at det kan virke provokerende, men først når man reelt kender sine styrker og svagheder, er man i stand til tegne sin virksomhed og samtidig vide, hvordan man skal markedsføre sig, og hvor man skal udvikle sig.

Der er kun en ting, der er værre end ikke at love sine kunder og/eller sine medarbejdere noget. Det er at love noget, som man ikke kan leve op til. Og det er ofte konsekvensen, hvis man ikke er fuldstændig ærlig omkring sine styrker og svagheder.

Eventuelle usandheder kommer ikke bevidst. Det er derfor vigtigt at få en objektiv vurdering, og her er Do It More meget gerne behjælpelig.

Forandringsledelse

I virkeligheden burde det hedde forbedringsledelse, da det oftest er forbedringen, man søger, når man ændrer noget. Desuden er der ikke mange mennesker, der egentlig bryder sig om forandringer, selvom de måske er opdraget til at sige, at de gør.

Så hvis vi holder fast i forbedringer fremfor forandringer, så er det hele lidt mere positivt ladet og nemmere at acceptere for de involverede.

Den væsentligste succesfaktor for en forbedringsledelse er en klar kommunikation om mål, årsag og midler. Ofte vil det også være fornuftigt at italesætte konsekvenserne, hvis ikke der gøres noget.

Derudover er repetition den næstvigtigste faktor for forbedringsledelse, da forandringer er svære for langt de fleste mennesker. De har derfor behov for, gentagne gange, at blive mindet om mål, årsag og midler for at være med til at drive forbedringerne frem.

Sidst men ikke mindst er det essentielt at måle på om forbedringerne rent faktisk er indført og giver de ønskede resultater – Se også Pejlemærker/KPI’er

Står du for at skulle gennemføre forbedringer i din virksomhed, så lad Do It More være med til at gøre det til en succes.

Pejlemærker - KPI'er

Hvis man ønsker resultater, så er det vigtigt at måle kontinuerligt. Det er den eneste garanti, man kan få på, at man stadig er på ret kurs.

Langt de fleste forbedringsprojekter tager tid at implementere og har brug for tid til at virke. Resultaterne kan derfor lade vente på sig. Hvad gør man indtil da?

Hvordan sikrer man, at det er det rigtige, man gør, indtil resultaterne viser sig? Det gør man ved at definere nogle målbare pejlemærker (KPI’er – Key Performance Indicators), som er afgørende for succes.

Så hvis udgangspunktet er at gøre de rigtige ting rigtigt, så er det nøjagtig de ting, man måler på indtil man kan se de reelle resultater.

Typisk vil forløbet være:

Do the right things – Do the right things right – Do It More

Lad Do It More hjælpe dig med at få defineret de helt rigtige pejlemærker for at sikre, at de ønskede resultater opnås.

Læs mere om KPI'er her

Kompetencematrix

Ved du reelt, hvilke kompetencer du har brug for, og hvilke kompetencer du allerede har i din virksomhed?

Sandheden er, at rigtig mange virksomheder udvikler sig henover tiden og får brug for nogle andre kompetencer, end dem de havde tidligere. Dette sniger sig ofte lidt ind på virksomhedslederne /-ejerne, og pludselig står de med nogle andre kompetencer i deres virksomhed, end de har brug for. Det betyder ofte også, at der er kompetencer, som virksomheden direkte mangler.

En kompetencematrix er den direkte vej til overblikket over eksisterende kompetencer, nødvendige kompetencer og ønskede kompetencer. Når kompetencematrixen er udført, kan man pludselig se, hvor man har mangler i virksomhedens kompetencer. Derefter kan en plan for at få udfyldt de kendte mangler sættes i værk.

Der kan være flere forskellige muligheder for at fjerne manglerne. Det kan for eksempel være ting som uddannelse, omorganisering, konsulentbistand, ansættelse og/eller udskiftning i personalet.

Det kan ofte være svært for virksomhedslederne, at finde tiden til at lave en kompetencematrix, så lad Do It More stå for den del og skabe et fyldestgørende overblik og beslutningsgrundlag for ledelsen.

Kompetencematrix

Ved du reelt, hvilke kompetencer du har brug for, og hvilke kompetencer du allerede har i din virksomhed?

Sandheden er, at rigtig mange virksomheder udvikler sig henover tiden og får brug for nogle andre kompetencer, end dem de havde tidligere. Dette sniger sig ofte lidt ind på virksomhedslederne /-ejerne, og pludselig står de med nogle andre kompetencer i deres virksomhed, end de har brug for. Det betyder ofte også, at der er kompetencer, som virksomheden direkte mangler.

En kompetencematrix er den direkte vej til overblikket over eksisterende kompetencer, nødvendige kompetencer og ønskede kompetencer. Når kompetencematrixen er udført, kan man pludselig se, hvor man har mangler i virksomhedens kompetencer. Derefter kan en plan for at få udfyldt de kendte mangler sættes i værk.

Der kan være flere forskellige muligheder for at fjerne manglerne. Det kan for eksempel være ting som uddannelse, omorganisering, konsulentbistand, ansættelse og/eller udskiftning i personalet.

Det kan ofte være svært for virksomhedslederne, at finde tiden til at lave en kompetencematrix, så lad Do It More stå for den del og skabe et fyldestgørende overblik og beslutningsgrundlag for ledelsen.

Generationsskifte

Står I for et generationsskifte i virksomheden? Så er der en del ting, som I kan gøre for, at sikre et så gnidningsløst generationsskifte som muligt.

Der er sikkert mange ting, der skal sættes i system og beskrives for, at en ny generation eller ejer kan videreføre virksomheden med succes.

Do It More kan bistå med forretningsudvikling, procedurebeskrivelser, SWOT analyser, salgsstruktur, strategiarbejde, forretningsplaner, Cost – benefit analyser, implementering af salgsværktøjer såsom CRM – systemer, kundekartotek og kundeklassifikation, markedsanalyser og markedssegmentering.

Lad os tage en snak, om hvilke udfordringer I står over for, og hvad Do It More kan gøre for jer.